PHẦN MỀM

Phần mềm là nơi tập hợp các ứng dụng, game hay ho từ những nguồn khác nhau nhằm phục vụ mục đích giải trí, phi thương mại.